Başkanın Mesajı

BAŞKANIN MESAJI

 

BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN

En büyük zenginliğimiz bu bereketli topraklar ve iklim.

Endüstriyel ve şirket tarımının dünya çapında desteklendiği ve küçük ölçekli üreticinin yok edildiği bir dönemde, köylü ve çiftçisini alım garantili sözleşmeli üretim modelleri, hibe destekleri, üretim ve istihdam yaratmaya yönelik projeleri ile kooperatifler üzerinden desteklemeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent kırsalında tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemeyi sürdürmektedir.

Tarımsal yerel kalkınma çerçevesinde yapmaya çalıştığımız şey;  yerli tohum ve yerli ırklarla başlıyor. Yerel tohumu ve yerel hayvan ırklarını güçlendirmeliyiz. Çünkü tarımın sürdürülebilirliğini sağlayan şey küçük üreticinin desteklenmesidir. Küçük üretici üretmeyi bırakırsa kentte ucuz işgücü haline geliyor ve o kadim kültür zayıflıyor, köklerimizden kopmaya başlıyoruz. Küçük üreticiyi yaşatmanın yolu da kooperatiflerden geçiyor. Aksi takdirde sesini duyuramıyor ve varlığını sürdüremez hale geliyor. Devamında da tarımsal ürünü katma değeri yüksek ürüne dönüştürmek geliyor. Domatesi salçaya, domates sosuna çevirdiğinizde o zaman çiftçi de ürünün karşılığını almaya başlıyor.

Üretmek, ürettiğimizi dünyaya satmak mecburiyetindeyiz. Bir avuç karakılçık buğdayı ile başlattığımız süreç bugün 1000 dönümün üzerinde bir üretime dönüştü. Saksıda yetiştirdiğimiz bir avuç karakılçık buğdayı bugün İzmir’in birçok yerinde yetişiyor. Aynı şey yerel hayvan ırkları için de söz konusu. İzmir’de Manda besiciliğini başlattık, yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hedefimiz manda sütünden, İzmir’e özgü ve tüm dünyaya pazarlayacağımız İzmir mozzerellası gibi katma değeri yüksek ürünler üretmek.

Bunu üreticilerimizle birlikte başaracağız.

Pandemi bize kendi kendine yeten ekonomisi olan kent ve ülkelerin bu salgında daha az mağduriyet yaşadıklarını gösterdi. Gelecek vizyonumuz tarım ve gıda! Hızla artan işsizlik ve yoksulluğu, tarım ve üretim odaklı politikalarla azaltabiliriz. Çiftçilerimiz topraktan kopuyor, artan maliyetler ve pek çok sebeple üretemez hale geliyor. Tüm sorunlara rağmen gayreti ve emeği ile üretmekten vazgeçmeyen özellikle küçük ölçekli üreticiyi destekleyerek üretime yönelik ilgisini diri tutmalı ve üretim heyecanını artırmalıyız. Bunu başarmak için ise mutlaka planlı üretim modelini gerçekleştirmeliyiz.

Yerel ve kırsal kalkınma hedefli projeleri ile Ege köylüsüne umut, tüm tarım paydaşlarına lokomotif olmayı sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli üretici ve aile işletmelerinin rekabet gücünü artırarak, tarım ve hayvancılıkta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir hale gelmesine katkı sağlamak amacıyla, köy ve ilçelerimizde yem, soğuk hava depoları, işleme, boylama, kurutma ve paketleme tesisleri kurmakta, üretim odaklı projeleriyle kırsalın pazarlama imkânlarını yükseltmektedir.

Yaktığımız imece ışığının aydınlığında hep birlikte “başka bir tarım mümkün” diyoruz.

Sonsuz Sevgi ve Saygılarımla,

Mustafa Tunç SOYER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı