Araştırma Merkezi

ARAŞTIRMA MERKEZI

İçerisinde Kuluçka Merkezlerinin de yer alacağı, özellikle İzmir’in hafızasında bulunan bitkilerin tespit edilerek, deneme üretimlerinin yapılacağı ve ekonomik değeri olanların çiftçilerimize ürettirilmesinin sağlanacağı bu merkezimizde, çiftçilerimize eğitimlerin verileceği, üniversite öğrencilerinin tezlerini hazırlayabilecekleri, üretilen ürünlerin analizlerinin yapılacağı mekânsal yapılar yer alacak.

Tarımsal Teknopark’ın da alt yapısını oluşturacak merkezimizde;

  • Tarımda yenilikçi fikirlerinin ticarileşmesine katkı sağlamak,

  • İzmir Tarım Tekno-Girişimcilik ekosistemini gelişmesini sağlamak,

  • Sürdürülebilir, öngörülebilir ve organik büyüyen bir tarımsal ekosistemi yaratmak amaçlanmıştır.

  • Tarımsal amaçlı AR-GE, İnovasyon, Yazılım ve Tasarım faaliyetleri yürütmek için girişimcilerin yeni kurduğu şirketler,

  • İlk defa AR-GE projesi yürütmek için bir teknoparkta bulunmak isteyen şirketler,

  • Öğrencilerin veya mezuniyeti üzerinden 5 yılı geçmeyenlerin kurdukları start-up firmaları,

  • TUBİTAK vb. Programlar kapsamında olan girişimcilerin kurdukları şirketler..

  • Akademisyenlerin kurdukları spin-off şirketler, bulunacaktır.